+31 (0) 165 - 554 200
Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, dat wil zeggen een recht dat verbonden is aan de onroerende zaak en dat daaraan verbonden blijft bij overgang van de eigendom.

Bij erfdienstbaarheden kunnen het dienend/lijdend erf enerzijds en het heersend erf anderzijds, onderscheiden worden. Een erfdienstbaarheid bestaat uit een last waarmee de ene onroerende zaak is bezwaard (het dienden/lijdend erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersend erf. Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of door verjaring of kan door de wet worden opgelegd. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt bestaat in een verplichting om op, boven of onder een der beide erven iets te dulden of niet te doen. In de akte van vestiging van een erfdienstbaarheid kan aan de eigenaar van het heersende erf de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom, de retributie, te betalen.

In Nederland worden erfdienstbaarheden bij het Kadaster ingeschreven.
Voor vragen over erfdienstbaarheden kunt u contact opnemen met mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.