+31 (0) 165 - 554 200
Burenrecht

In Nederland heeft (nagenoeg) iedereen met buren te maken. Vervelend genoeg kunnen hier geschillen ontstaan waar u dagelijks mee wordt geconfronteerd. Van overlast tot bouwplannen van de buren, van overhangende takken tot ramen in gevels op een te korte afstand van uw perceel.

Een misverstand die wij in onze praktijk vaak zien is de gedachte dat indien iemand beschikt over een omgevingsvergunning bouwen (voorheen de bouwvergunning) er altijd gebouwd mag worden volgens het ingediend bouwplan. Echter, een aanvraag voor een dergelijke vergunning wordt vaak niet getoetst aan het burgerlijk recht. Sterker nog, indien een aanvraag voldoet aan de welstandsnota, het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de bouwverordening dan moet het college van burgemeester en wethouders de gevraagde vergunning verlenen. Het kan dus voorkomen dat een vergunning wordt afgegeven voor het bouwen van een woning waarbij in een zijgevel ramen zijn voorzien op een afstand van minder dan twee meter van (uw) perceelsgrens. Ondanks de vergunning is dit bouwplan toch in strijd met het burgerlijk recht. U kunt in een dergelijke situatie afdwingen dat de ramen in de zijgevel permanent ondoorzichtig worden gemaakt om uw privacy te beschermen.

Voor vragen over burenrecht kunt u contact opnemen met mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.