+31 (0) 165 - 554 200
Strafrecht

Wie aangehouden wordt voor een strafbaar feit wil zich goed kunnen verdedigen. Bij JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN vindt u de juiste advocaat daarvoor. Ons kantoor behandelt strafzaken voor zowel particulieren als ondernemers. In elke fase van het strafproces kunnen wij u bijstaan. De zaken die worden behandeld lopen uiteen van eenvoudige overtredingen en misdrijven alsook zware misdrijven. De zaken die worden behandeld lopen dan ook uiteen van kleine verkeersovertredingen tot en met levensdelicten. Ook fraudedelicten en opiumzaken worden met grote regelmaat behandeld. Binnen ons kantoor is brede expertise aanwezig op het gebied van strafrecht.
Mr. B.P.J.H. (Barry) van de Luijtgaarden heeft de opleiding tot specialist in strafzaken gevolgd bij het Willem Pompe instituut welk instituut is gelieerd aan de Universiteit Utrecht. Hij is ook lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

– Aangehouden! En Dan?
Wanneer er sprake is van een redelijk vermoeden van het plegen van een strafbaar feit dan kunt u daarvoor worden aangehouden. In dat geval is het goed om te weten dat u het recht heeft om te zwijgen. Op alle vragen van opsporingsambtenaren, waaronder dus ook de politie, mag u antwoorden dat u zich beroept op uw zwijgrecht. U hoeft namelijk niet mee te werken aan uw eigen veroordeling.

– Eerst een advocaat spreken?
Voor uw eerste politieverhoor heeft u het recht om een advocaat te spreken. In juridisch jargon spreken we dan over een consultatiegesprek. De advocaat legt u dan uit wat uw rechten zijn en hoe de procedure verloopt. Hij of zij zal na het gesprek uw naasten informeren voor zover er geen sprake is van beperkingen.

– Verklaring tekenen?
Na het afleggen van uw verklaringen zult u verzocht worden om een handtekening te zetten onder uw verklaring. Dit mag maar moet niet. Besef wel dat wanneer u tekent dit in een later stadium aan u kan worden tegengeworpen!

– Advocaat tijdens verhoor?
Tijdens het verhoor bestaat inmiddels de mogelijkheid dat een advocaat u bijstaat. Het opgesteld proces-verbaal van verhoor zal wel worden meegenomen in het dossier. Immers, het is een door een opsporingsambtenaar opgesteld stuk. Besef dan ook goed dat u zich kan beroepen op uw zwijgrecht en dat de politie alles kan noteren wat u zegt.

– Een dagvaarding, oproeping of strafbeschikking ontvangen?
Een dagvaarding is een juridisch stuk dat aangeeft dat u zich op enig moment dient te verantwoorden voor een verondersteld strafbaar feit. De officier van justitie beschrijft daarin waar u van verdacht wordt. Een oproeping kunt u eveneens ontvangen van de officier van justitie. Het zal hier in de meeste gevallen gaan om een oproep om te verschijnen bij het Openbaar Ministerie voor een zogenoemde TOM-Zitting. Een TOM-Zitting oftewel een Transactie Openbaar Ministerie betreft een zitting op het Parket van de Officier van Justitie waarbij deze u een voorstel doet tot afdoening van de zaak buiten de rechter om.

Een ontvangen strafbeschikking betreft een voorstel tot afdoening van een zaak buiten de rechter om. Hierbij doet de officier van justitie u een voorstel om de zaak af te doen. Dit gebeurt doorgaans per post. Let op! Bent u het er niet mee eens dan heeft u tot 14 dagen na verzending van de brief de tijd hier is tegen te doen. Doet u dit niet dan is het voorstel onherroepelijk!

Wanneer u dan ook een dagvaarding, oproeping of strafbeschikking ontvangt is het van groot dat u per ommegaande contact opneemt met een advocaat zodat deze samen met u de situatie in kan schatten. Wanneer het dan ook noodzakelijk is kan de advocaat samen met u de verdediging gaan voorbereiden.

– Hechtenis?
Wanneer u bent aangehouden dan mag u, op enkele uitzonderingen na,  in hechtenis worden genomen voor de duur van zes uren. Hierna kan het zijn dat dit verlengd wordt met de duur van drie dagen. Mocht het Openbaar Ministerie u langer willen houden dan dient zij een vordering inbewaringstelling in te dienen die door de Rechter-Commissaris zal worden behandeld. Hij of zij beslist dan of u in voorlopige hechtenis dient te verblijven. De maximale termijn hiervoor is veertien dagen. Na de Rechter-Commissaris moet de Officier van Justitie zich wenden tot de rechtbank die in de raadkamer kan beslissen tot verlengingen met dertig, zestig of negentig dagen. Overigens, negentig dagen is hierbij het maximum. Hierna houdt de voorlopige hechtenis niet direct op. Immers, na deze negentig dagen dient de zaak op zitting te komen. De rechtbank gaat dan zittingen bepalen en kunnen dan ook telkens de voorlopige hechtenis met negentig dagen verlengen. De zaak zal wel altijd binnen een redelijke termijn dienen te worden behandeld. Wat redelijk is, is mede afhankelijk van het soort zaak en de duur van het onderzoek.

– Overlevering of uitlevering?
Vanuit het buitenland kunnen verzoeken komen van autoriteiten die u opeisen. Het is in deze zaak dat u direct hiervoor een advocaat inschakelt. Deze kan beoordelen wat voor soort verzoek het is en u uitleggen welke procedures er gevolgd kunnen worden. Wanneer u in dit traject een verkeerde beslissing neemt kunt u ongewild afstand doen van aan u toekomende rechten. Gedurende het verloop van de procedure kan de advocaat reeds met u een advocaat in de arm nemen in het land vanwaar het verzoek tot uit- of overlevering komt om uw verdediging op te pakken. Wanneer de procedure in Nederland is doorlopen en er wordt beslist dat u over- of uitgeleverd wordt dan bestaat er slechts nog een mogelijkheid van cassatie dan wel kort-geding tegen de Nederlandse Staat.

Voor vragen over strafrecht kunt u contact opnemen met mr. B.P.J.H. (Barry) van de Luijtgaarden, Mr. M. (Martijn) Houweling of Mr. H.A. (Huib) van der Hout.
Bij spoed kunt mr. B.P.J.H. (Barry) van de Luijtgaarden bereiken op nummer 06 – 20583103.